Hakuaika on päättynyt. Hakemuksia tuli yhteensä 73 eri puolilta Suomea.

Hyväksytyille on ilmoitettu valinnasta, ja opiskelupaikka on vahvistettava 4.3. mennessä.

KIITOS KAIKILLE HAKIJOILLE JA ONNEA KOULUTUSPILOTTIIN HYVÄKSYTYILLE!

OIKEUDELLINEN SOSIAALITYÖSSÄ, SOSIAALITYÖ OIKEUDELLISESSA

OPINTOKOKONAISUUS (10 op) 14.3.-11.6.2022

Sosiaalityön ja oikeustieteen opiskelijoille sekä jo työelämässä oleville sosiaalityöntekijöille ja juristeille

opintokokonaisuuden kuvaus

Opintokokonaisuudella edistetään vuoropuhelua sekä eri tieteiden välillä että tieteen ja käytännön välillä. Opintokonaisuus laajentaa tulevien ja jo työelämässä olevien sosiaalityöntekijöiden ja juristien ymmärrystä sosiaalityön oikeudellisesta toimintaympäristöstä ja lisää valmiuksia erilaisten laintulkintatilanteiden ratkaisemiseen.

Opintokokonaisuus sisältää kaksi 5 opintopisteen laajuista moduulia, joissa mm. avataan oikeudellisen ja sosiaalityön suhdetta sekä pohditaan sosiaalityön asiakkaan osallisuuden ja oikeuksien toteutumista ja toteuttamista.

Opetus koostuu lähiluennoista, verkkoluennoista (online-luentoja ja tallenteita), itsenäisestä työskentelystä ja pienryhmä-työskentelystä.

Opinnot suoritetaan seuraamalla luentoja, tutustumalla tausta-aineistoihin ja tekemällä yksilö- ja ryhmätehtävät annetun ohjeistuksen mukaan. 

Moduulit

I MODUULI 14.3.-17.4.22 (5 op)

JAETTU YMMÄRRYS SOSIAALITYÖSSÄ JA HYVINVOINTIOIKEUDESSA

Moduulissa avataan oikeudellisen ja sosiaalityön suhdetta sekä tieteenalojen teoreettisten lähtökohtien erilaisuutta ja samankaltaisuutta. Teoria- ja tutkimustiedon ja luentojen avulla paneudutaan mm. sosiaalityön etiikkaa ja oikeutta, harkintavaltaa ja perus- ja ihmioikeuksien merkitystä sosiaalityössä koskeviin kysymyksiin.

II MODUULI 25.4.-11.6.22 (5 op)

MENETTELYLLISET OIKEUDET, OIKEUSTURVA JA MONITOIMIJUUS

Moduulissa käsitellään mm. menettelyosaamista ja asiakkaan osallisuutta, menettelyllisiä oikeuksia sekä monitoimijuutta työskentelyssä. Keskeistä on laadukkaiden (monialaisten) palveluiden varmistaminen ja asiakkaan kohtaaminen ja kuuleminen asiakkaan osallisuutta ja oikeuksien toteutumista mahdollistavalla tavalla.

Info

Opintokokonaisuus on koulutuspilotti, jonka tuottaa Lapin sosiaalityön ja hyvinvointioikeuden osaamisen vahvistaminen – laadun tae koulutuksessa ja työelämässä -hanke (§OHOVA). Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Lapin yliopisto. Opintokokonaisuus on osallistujille maksuton.

Opintokokonaisuus on tarkoitettu maisterivaiheen opiskelijoille (sosiaalityö ja oikeustieteet) ja jo työelämässä toimiville sosiaalityöntekijöille ja juristeille, joilla on vähintään puolen vuoden työkokemus omalta alaltaan.

Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Toteutus on hybridimuotoinen (lähiluennot ja moodle-alusta), ja kaikki luennot tallennetaan myös myöhemmin katsottavaksi.

Hakuohjeet

Opintokokonaisuuteen valitaan 30 Lapin yliopiston opiskelijaa, joista 10 oikeustieteen ja 10 sosiaalityön perustutkinto-opiskelijaa sekä 10 työelämässä olevaa sosiaalityöntekijää (5) ja juristia (5).

Perustutkinto-opiskelijoiden valintakriteerit ovat 1) kandidaatin tai oikeusnotaarin tutkinto, 2) motivaation osoittaminen ja 3) opintopisteet.

Työelämässä olevien valintakriteerit ovat 1) ylempi korkeakoulututkinto sosiaalityön tai oikeustieteen alalta (YTM/OTM), 2) motivaation osoittaminen ja 3) vähintään puolen vuoden työkokemus omalta alalta. Valinnassa otetaan huomioon Lapin alueellinen kattavuus.

Hakuaika on 19.1.-16.2.2022.

Valinnasta ilmoitetaan 25.2.2022 mennessä sähköpostitse, ja opiskelupaikan vastaanottaminen on vahvistettava 4.3.2022 mennessä.

Hakulomakkeisiin pääset alla olevista linkeistä.

Yhteystiedot

Tarja Kemppainen

Projektipäällikkö, Lapin yliopisto

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

tarja.kemppainen(a)ulapland.fi

Pirjo Oinas

Yliopistonlehtori, Lapin yliopisto

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

pirjo.oinas(a)ulapland.fi

Saara Tuulari

Yliopisto-opettaja, Lapin yliopisto

Oikeustieteiden tiedekunta

saara.tuulari(a)ulapland.fi

www.ulaplad.fi/sohova