SOSIAALITYÖN JA HYVINVOINTIOIKEUDEN

OPINTOKOKONAISUUS (10 op)

3.5.-31.12.2021 

Työelämässä oleville sosiaalityöntekijöille ja juristeille

HAKUAIKA SOSIAALITYÖN JA HYVINVOINTIOIKEUDEN OPINTOKOKONAISUUTEEN (10 op) ON PÄÄTTYNYT! 

Hakemuksia tuli 114, ja opiskelupaikan saa 60 työelämässä olevaa sosiaalityöntekijää ja juristia.

Kiitos kaikille hakijoille!

Koulutuksen kuvaus

Kuka päättää, mikä on asiakkaan etu? Miten määritellään riittävät palvelut? Mikä on sosiaalityöntekijän vastuu? Miten salassapitosäännökset vaikuttavat eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön?

Koulutuksessa pohdimme käytännön työelämän kysymyksiä yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Oikeustieteen ja sosiaalityön asiantuntemuksen lisäksi mukana on myös mm. järjestötoiminnan ja valvovien viranomaisten edustajia.

Tavoitteena on laajentaa sosiaalityöntekijöiden ja juristien ymmärrystä sosiaalityön oikeudellisesta toimintaympäristöstä ja lisätä valmiuksia erilaisten laintulkintatilanteiden ratkaisemiseen. 

Opetus koostuu verkkoluennoista (online-luentoja ja tallenteita), itsenäisestä työskentelystä ja pienryhmätyöskentelystä (toteutus etäyhteyksin).

Työskentelymuodoissa painottuvat käytännön tapausesimerkit sekä pienryhmissä käytävät keskustelut ja niiden purkaminen.

Moduulit

I MODUULI (3 op) 3.5.-20.6.2021

Oikeudellinen sosiaalityössä, sosiaalityö oikeudellisessa – jaettu ymmärrys ja laadukkuus

II MODUULI (3 op) 30.8.-17.10.2021

Järjestelmäosaaminen asiakkaan oikeuksien ja osallisuuden turvaajana

III MODUULI (3 op) 25.10.-12.12.2021

Ennalta ehkäisevä monitoimijainen yhteistyö

IV MODUULI (1 op) 14.12.-31.12.2021

Päätösseminaari 14.12.2021 klo 16:00

Palautteenanto 31.12.2021 mennessä

Info

Opintokokonaisuus on koulutuspilotti, jonka tuottaa Lapin sosiaalityön ja hyvinvointioikeuden osaamisen vahvistaminen – laadun tae koulutuksessa ja työelämässä -hanke (§OHOVA). Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Lapin yliopisto. Opintokokonaisuus on osallistujille maksuton.

Opintokokonaisuus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaalityöntekijöille ja juristeille, joilla on vähintään puolen vuoden työkokemus omalta alaltaan.

Opintokokonaisuuden voi suorittaa työn ohessa, ja se toteutetaan kokonaan verkko-opintoina (moodle-alusta).

Hakuohjeet

Hakukriteereinä ovat ylempi korkeakoulututkinto sosiaalityön tai oikeustieteen alalta (YTM/OTM) ja vähintään puolen vuoden työkokemus omalta alalta.

Ensisijaisesti koulutukseen valitaan sosiaalityöntekijöitä ja juristeja Lapin alueelta, mutta myös muista maakunnista on mahdollisuus tulla valituksi. Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon Lapin alueellinen kattavuus.

Koulutukseen valitaan enintään 60 opiskelijaa.

Hakuaika on 8.3.-6.4.2021.

Valinnasta ilmoitetaan 12.4.2021 mennessä sähköpostitse, ja opiskelupaikan vastaanottaminen on vahvistettava 16.4.2021 mennessä.

Hakulomakkeeseen pääset alla olevasta linkistä.

Hae

Yhteystiedot

Tarja Kemppainen

Projektipäällikkö, Lapin yliopisto

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

tarja.kemppainen(a)ulapland.fi

Saara Tuulari

Yliopisto-opettaja, Lapin yliopisto

Oikeustieteiden tiedekunta

saara.tuulari(a)ulapland.fi

www.ulaplad.fi/sohova